Autisme en puberteit

Nicole Coppens en Peter Gielissen


28 november 2022


Onze gastspreker van vanavond is Nicole Coppens
Monique is autismecoach en eigenaar van Het Maashuis. Ze heeft veel ervaring in het werken met jeugd en jongeren met autisme.
De visie van het Maashuis is: Je bént niet anders, maar je dénkt anders.
Nicole legt dit als volgt uit: de meeste mensen zijn rondjes, maar daartussen zitten ook driehoekjes.
De driehoekjes zijn personen met autisme / ADHD / creatievelingen, etc. Er zijn meer personen die een rondje zijn dan een driehoekje. Daarom is het denkpatroon van de “rondjes” de norm in de maatschappij.

Bij de begeleiding van pubers met ASS is het belangrijk om uit te gaan van hun interesses en talenten.
Kinderen met ASS ontwikkelen zich anders dan kinderen zonder ASS. Kinderen zonder ASS
ontwikkelen eerst op sociaal -emotioneel vlak. Kinderen met ASS ontwikkelen zich eerst cognitief. Dit betekent lerend en door kopieergedrag.
De puberteit zorgt voort veel veranderingen. Zowel lichamelijk, op hormonaal vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Ook op het gebied van onderlinge communicatie tussen pubers zijn er veranderingen. Waar voorheen dit nog redelijk overzichtelijk was, zijn er tussen pubers ineens ongeschreven regels, die voor pubers met ASS moeilijk te begrijpen zijn. Hierdoor verloopt de communicatie tussen leeftijdsgenoten veel moeilijker. Bij pubers met ASS is communicatie en schakelen lastig. Pubers met ASS praten om te praten, er is minder sprake van interactie.

Vanaf de leeftijd van 22, 23 jaar wordt alles voor jongeren met ASS weer rustiger. Alles wat voorheen ingetraind is valt dan op zijn plaats.
Meisjes met ASS hebben meer een sociaal component dan jongens met ASS. Ze willen graag vrienden hebben, maar ze hebben geen idee wat ze van de wereld kunnen verwachten. Ze willen wel graag meedoen in de maatschappij. Pubers met ASS spiegelen zich vaak aan anderen zoals broers en zussen die wel vriendeden hebben. Dit is lastig voor zowel de puber als de ouders. Pubers met ASS willen dingen (bijvoorbeeld vrienden hebben) omdat ze denken dat dit de norm is. Ze hebben hulp nodig om ze te laten zijn wie ze zijn zonder dit af te zetten tegen anderen. Pubers met ASS willen vaak wel graag “met anderen in één ruimte zijn, maar er niets mee ‘moeten’ ”. Ze moeten leren dat contact met anderen ook leuk kan zijn.

Benoemen van je gevoel is lastig voor pubers met ASS, zeker als ze overprikkeld of overvraagd zijn. Als iemand overprikkeld is of gestrest, is het belangrijk om een pauze in te lassen en de druk eraf te halen. Pubers met ASS zijn vaak heel sensitief en gevoelig voor sfeer. Ze koppelen soms een negatieve ervaring aan een bepaalde situatie of plaats. Ze willen die negatieve ervaring niet meer hebben en blokkeren daardoor bijvoorbeeld om naar school te gaan omdat ze daar een negatieve ervaring hadden. Elke verandering van gedrag bij pubers met ASS betekent iets. Vaak is er sprake van overvraging. Belangrijk is om te achterhalen waar het veranderend gedrag vandaan komt.
Houd bij begeleiding rekening met de sociaal-emotionele leeftijd van de jongere, Die ligt vaak lager dan de kalenderleeftijd.
Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het cognitieve brein anders verlopen bij pubers met ASS, hebben ij meer moeite met het ontdekken van hun eigen identiteit. Ze kennen vaak hun eigen kwaliteiten en valkuilen niet. Probeer ze te helpen door hun kwaliteiten uit te vergoten. Door kwaliteiten uit te vergroten leer je ook je valkuilen kennen. Zij overzien de wereld anders. Ze leren het sociale op een meer wetenschappelijke manier; wat pubers zonder ASS intuïtief leren.