Doelstelling

Het Autismecafé biedt ouders met een kind met autisme de mogelijkheid om dicht bij huis (ervarings-)deskundige informatie te krijgen en ervaringen met andere ouders uit te wisselen rond de opvoeding van hun kind. Uitgangspunt is dat ouders voor de alledaagse vragen en problemen dikwijls goed in staat zijn om hun eigen weg te vinden en stappen te zetten in de zoektocht die de opvoeding van hun kind met autisme dikwijls is. Het gaat uit van zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid, maar biedt ook inzichten in mogelijkheden die er zijn om professionele deskundigheid aan te spreken. Het is een eigentijds concept dat ouders minder afhankelijk maakt van hulpverlening en het draagt er aan bij dat gezinnen minder snel in een isolement komen.

Het Autismecafé is een initiatief van en door ouders met een kind met autisme om ze te ondersteunen bij de opvoeding. Belangrijk kenmerk is dat ouders de avonden zelf organiseren en dat het lotgenotencontact een belangrijk onderdeel is van de avonden. Ouders kunnen hier terecht voor informatie en uitwisselen van ervaringen. Gastsprekers tijdens de avonden zijn naast deskundigen uit het veld, ook dikwijls ouders of mensen met een vorm van autisme.

Er is bewust gekozen voor een opzet waarbij mensen op hun kracht worden aangesproken (empoweren) en gestimuleerd worden om ook zelf actief met hun situatie om te gaan. Daar komt bij dat ouders heel goed weten welke thema’s er onder de doelgroep leven en dikwijls goed in staat zijn om de avond vorm te geven. Zij worden hierbij ondersteund door een onafhankelijke deskundige gespreksleider.