Autisme en Communicatie – maandag 9 Sept. 2019

Het autismecafé is de plek om ervaringen uit te wisselen en waar je informatie kan opdoen op het gebied van autisme.

Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze avond van het autismecafé 073. Het thema van deze avond is:

Autisme en Communicatie

Personen met autisme hebben vaker moeite met het begrijpen van communicatie en kunnen problemen ondervinden in het zich goed kunnen uitdrukken. De communicatie verloopt niet altijd vanzelf. Hoe verloopt de informatieverwerking, de manier van waarnemen en het proces van betekenisverlening bij personen met autisme en wat is de invloed daarvan op de communicatie? We proberen antwoord te krijgen op vragen als; waarom loopt het soms mis in de communicatie, waarom moet bij sommige mensen de boodschap vaker herhaald worden of duurt het langer voordat er reactie wordt gegeven. Hoe kunnen wij zorgen voor een goede communicatie.

Onze gast Karin Schrijnemakers zal door veel concrete voorbeelden te gebruiken duidelijk maken waarom de communicatie niet altijd vanzelf verloopt en hoe we personen met autisme daarbij kunnen helpen. Karin is logopedist en autismeconsulent bij Amarant. Zij is gespecialiseerd in het doen van communicatieonderzoek bij mensen met autisme en geeft advies op het gebied van communicatie aan ouders en begeleiders.

Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Karin in gesprek.
Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Locatie:                  HUB Stedelijk VSO, T.M Kortenhorstlaan 2 Rosmalen
(naast Rodenborch  College) (LET OP NIEUWE LOCATIE!)

Tijd:                             20.00 uur – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

Toegang:                     Gratis, aanmelden is niet nodig

Gespreksleider:            Peter Giellissen                                                                                     
Gast:                         Karin Schrijnemakers

Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073.
Bij vragen kunt u contact opnemen via autismecafé073@outlook.com

Karin Schrijnemakers